Ett tryggt ägande

Ett utbyggt nät av serviceverkstäder finns runt om i landet med unik kunskap för att försäkra ett tryggt och problemfritt ägande. Utbildning och träning från vår centrala serviceverkstad finns tillgänglig. Som Parsunägare är du välkommen med tekniska frågor direkt till centralverkstaden på tel: 0243-225830, e-post: service@swedcraft.com

Reservdelar

Reservdelar finns att tillgå från Parsun auktoriserad återförsäljare. Ett stort plus är priserna som generellt ligger mycket lågt. Distrubution av reservdelar i Sverige sker från centralverkstaden i Borlänge. Det går naturligtvis utmärkt att beställa reservdelar direkt från centralverkstaden. Tel: 0243-225830, e-post: service@swedcraft.com

Tips vid problem

Skulle det uppstå problem så är det ofta mycket enkelt att åtgärda problemet. Nedan några tips vid olika typer av problem.

Problemtyp Möjlig orsak Lösning på problemet
Startanordningen fungerar inte. Startern är skadad. Kontakta din handlare
Växeln är i. Lägg ur växeln.
Motorn startar inte. Bränsletanken är tom. Fyll på bränsle.
Bensinen är smutsig eller gammal. Töm bränsletanken tanken och fyll på färskt bränsle.
Tändstiftet är smutsigt, ev av fel typ. . Rengör tändstiftet eller ersätt det med rätt typ.
Tändhatten är felmonterad. Kontrollera monteringen.
Tändkablarna är trasiga eller felmonterade. Kontrollera kablarnas skick, dra åt alla kopplingar, byt uttrasiga kablar.
Tändkomponenterna är trasiga. Kontakta din handlare.
Nödstoppsrepet är inte anslutet. Anslut nödstoppsrepet.
Motorns inre delar är trasiga. Kontakta din handlare.
Motorn går ojämnt och stannar. Tändstiftet är trasigt eller av fel typ. Kontrollera tändstiftet, rengördet eller byt ut mot rätt typ.
Bränslesystemet är blockerat. Kontrollera att bränsleröret inte är böjt eller blockerat.
Bränslet är smutsigt. Töm tanken och fyll på färskt bränsle.
Gapet på tändstiftet är felaktigt. Justera in rätt avstånd.
Tändkablarna är trasiga eller felmonterade. Undersök kablarnas skick, dra åt alla kopplingar, byt ut trasiga kablar.
Felaktig motorolja. Byt mot rätt typ av motorolja.
Termostaten är trasig eller smutsig. Kontakta din handlare.
Felinställd förgasare. Kontakta din handlare.
Förgasaren är förorenad. Kontakta din handlare.
Luftventilskruven på bränsletanken är stängd. Öppna luftventilskruven.
Luftskruven är felaktigt inställd. Kontakta din handlare.
Choken är utdragen. Tryck in choken.
Motorvinkeln är för stor. Justera motorn i rätt vinkel.
Motorn förlorar kraft. Propellern är trasig. Byt propeller eller kontakta din handlare.
Trimvinkeln är felaktig. Ställ in rätt trimvinkel.
Motorn är monterad på fel höjd. Montera motorn på rätt höjd. (se instruktion)
Båtens undersida är smutsig. Rengör båtens undersida från smuts.
Tändstiftet är av fel typ. Montera rätt typ av tändstift.
Bränslesystemet är blockerat. Kontrollera att bränsleslangen inte är vikt eller blockerad.
Bränslefiltret är smutsigt. Rengör eller byt ut bränslefiltret.
Bränslet är smutsigt. Byt och fyll på med nytt bränsle.
Gapet på tändstiftet är felaktigt. Justera in rätt avstånd.
Tändkablarna är trasiga eller felmonterade. Kontrollera kablarnas skick, dra åt alla kopplingar, byt trasiga kablar.
Tändkomponenterna är trasiga. Kontakta din handlare.
Felaktig motorolja. Byt mot rätt typ av motorolja.
Termostaten är trasig eller smutsig. Kontakta din handlare.
Luftventilskruven på bränsletanken är stängd. Öppna luftventilskruven.
Motorn vibrerar Propellern är trasig. Byt propeller eller kontakta din handlare.
Propelleraxeln är trasig. Kontakta din handlare.
Vingmutterskruven vid motorn har lossnat. Dra åt skruven.
Styrhandtaget är lös. Skruva åt styrhandtaget.
Styrhandtaget är trasigt. Kontakta din handlare.