Montering

För att få båten att gå bra behöver motorn monteras på rätt höjd. Om motorn monteras för högt minskar drivkraften och om den monteras för lågt ökar vattenmotståndet. Kavitationsplattan ska ligga mellan båtens botten och 25 mm under den. Ta först reda på höjden på båtens akterspegel för att veta om motorn ska ha lång eller kort rigg. En båt med akterspegelshöjd på ca 38 cm ska ha kort rigg och en båt med akterspegelshöjd på ca 50 cm ska ha lång rigg.

Inkörning

En ny motor ska köras in, detta för att motorns livslängd ökar och att den inte ska utsättas för onödigt slitage de första timmarna.

  • Första timmen bör motorn köras upp till högst halv gas.
  • Under andra timmen bör motorn köras med max ¾ gas.
  • De åtta följande timmarna bör motorn inte belastas fullt mer än 5 minuter åt gången.
  • Nu är motorn inkörd och kan användas normalt.

Förvaring

  • Om motorn ska tippas ska den alltid läggas enligt anvisning som finns på motorn, om motoroljan inte är tömd. Oljan kan annars komma in i cylindern och orsaka motorproblem.
  • Dränera kylvattnet innan motor ställs i förvaring.
  • Låt motorn gå i sötvatten så att inte salt finns kvar i kylsystemet eftersom detta kan orsaka korrosion i motorn.
  • Om motorn ska stå kallt var noga med att byt olja i växelhuset då det finns risk för att vatten kan ha kommit in i oljan som då kan frysa.

För mer råd om förvaring läs i instruktionsboken eller kontakta din Parsunhandlare.

 Att tänka på

  • Samtliga Parsun utombordsmotorer är av 4-taktstyp och ska köras med blyfri bensin utan oljeblandning.
  • Var noga med att motorn står i vatten innan du startar den. Detta är viktigt då den annars blir överhettad.