Det är inte den stilrena utsidan som är den stora skillnaden mellan en Parsun utombordare och alla andra utombordarfabrikat. Det är de små detaljerna på insidan som tillsammans skapar Parsuns unika rykte för ekonomi, kvalité och kraft. Utan att lista alla de små detaljer som finns i motorn, så kan man med följande urval ge en enklare sammanfattning av en del av de mer betydelsefulla och påtagliga detaljerna som finns på alla eller en del av Parsuns utombordare; det är detaljer som gör Parsun till en utombordare i världsklass och troligtvis den utombordare som har expanderat snabbast i hela Sverige under de senaste åren.

Asiatiskt hantverk
Parsuns utombordare konstrueras och tillverkas  stracks utanför Shanghai, många av delarna som slutligen sitter i Parsuns utombordare specialbeställs från underleverantörer som är specialiserade inom just sitt område och är även leverantörer till många andra kända utombordstillverkare.

Grundstenarna till Parsuns framgång är ett ambitiöst arbete av konstruktörer och ingenjörer som tillsammans utvecklat en utombordare som representerar toppen inom den marina branschen.

Styrka och ekonomi
Titta på parsuns utombordare och se någonting utöver det vanliga. Parsun har bland annat haft som drivkraft att kombinera 2-taktarnas styrka och rapphet med 4-taktarnas låga ljudnivå och driftkostnader. Resultatet kan man bland annat se i Vi Båtägare nr 7/07 där Sveriges alla utombordsfabrikat testas och Parsun är både snabbare och rappare än alla andra fabrikat. Utöver detta är Parsuns 4-taktare även betydligt tystare, drar mindre bensin och betydligt billigare i drift än motsvarande 2-taktare.

Skydd mot start med ilagd växel
Av säkerhetssjäl och för att förhindra att skada motorn om man skulle starta den med växeln ilagd så finns det ett skydd mot start med ilagd fram- eller backväxel. På de mindre modellerna med manuell start blockeras dragstarten om man inte har neutralläge ilagd. På de större modellerna med elstart, blir det ingen strömkrets mellan reglaget och startmotorn om man har en växel ilagd vid start tillfället.

CDI/TCI tändningssystem
Parsun använder sig utav CDI och TCI tändning för att kunna hålla så hög prestanda och driftsäkerhet som möjligt. CDI och TCI tändningssystem är konstanta system, dvs system som inte består av några rörliga detaljer.

Vad som kännetecknar CDI och TCI tändsystem: Driftsäkerhet, Tillförlitlighet, Stabil tändning vid alla varvtal och Underhållsfritt.
 
Bekymmerfritt ägande
Genom noggrant utvalt material och delar kan Parsun visa en motor som inte bara ger ett bekymmerfritt ägande utan även klarar av hård användning, både som tävlingsmaskin och yrkesmaskin.  

Prisvärda