Parsuns sprängskisser är mycket utförliga och lätta att följa. Har ni någon fundering över de komponenter som motorn är uppbyggd av så kan ni lätt hitta den information i någon av följande sprängskisser.

pdfKatalog 2,6 BM (858 KB)

 

pdfKatalog 4/5 BM (1.4 MB)

 

 

 

 

pdfKatalog_20_25_bm (1.4 MB)

 

pdfKatalog 20/25 FW (507 KB)

 

 
Allteftersom modellerna uppdateras och förbättras så kan även sprängskisserna förändras.